logo
 • 735
 • 07.10.2019
 • Комментарии к записи Кафедраи молия ва андозбандӣ отключены

Кафедраи молия ва андозбандӣ

Мудири кафедра: Алишоев Хуршедшоҳ Ҳасратшоевич номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент

 Суроға: 734055, ш. Душанбе, хиёбони Борбад 48/5, бинои таълимии №4, утоқи 7.

Тел: +(992) 918637840, +(992) 908086072
Почтаи элекронӣ: akhurikshoh@mail.ru

Маълумоти мухтасар дар бораи кафедра

       Кафедраи молия ва андозбандӣ дар заминаи кафедраи молия ва қарз ва кафедраи менеҷменти молиявӣ ва андозбандӣ бо қарори Шӯрои олимони ғайринавбатии Донишкадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмат «Дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба ҷадвали басти вазифаҳо ва сохтори идоракунии донишкада» аз 01-уми майи соли 2020, таҳти № 15.1 таъсис дода шуда, аз 28-уми июли соли 2020 амал менамояд.

       Кафедра фаъолияти худро дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҳсилоти олии касбӣ ва таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ», «Низомномаи кафедраи муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон» (Қарори мушовараи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми марти соли 2017, таҳти № 3/13), «Низомномаи низоми кредитии таҳсилот дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон» (Қарори мушовараи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми декабри соли 2016, таҳти № 19/24) ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии зинаи таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда, мувофиқи корҳои банақшагирифташудаи таълимӣ, таълимӣ-методӣ, илмӣ-таҳқиқотӣ ва иҷтимоӣ тарбиявӣ амал мекунад.

       Устодони кафедра аз рӯи равияи илмӣ корҳои илмӣ-тадқиқотиро пеш бурда истодаанд, ки дар натиҷаи он монографияҳо, васоити таълимӣ, китобҳои дарсӣ, дастурҳои методӣ ва як қатор мақолаҳои илмиро аз чоп мебароранд.

       Кафедра кӯшиш ба харҷ медиҳад, ки вобаста ба талаботи муосири бозори меҳнат мутахассисони касбии замонавиро омода намояд. Имрӯзҳо хатмкардагони ихтисосҳои зертобеи кафедра дар бахшҳои гуногуни иқтисод ҳам дар дохил ва ҳам дар хориҷи кишвар кору фаъолияти устувор дошта, бо кафедра робитаи зич доранд.

       Хулоса, бо мақсади баланд бардоштани сатҳи дониш ва малакаи касбии мутахассисони ояндаи соҳаи молия, идоракунии молиявӣ ва андозбандӣ мутобиқ ба талаботи муосир кафедра бо Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти маҳаллии он, Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти ҳудудии он, инчунин кафедраҳои донишгоҳу донишкадаҳои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсия Русия ҳамкорӣ дорад.

       Дар кафедра аз рӯйи ихтисосҳои 1-25010400 – «Молия ва қарз», 1-25010403 – «Андоз ва андозбандӣ» ва 1-25010410 – «Менеҷменти молиявӣ» дар зинаҳои бакалавриат ва магистратура мутахассисони маълумоти олидор омода карда мешаванд.

 

ИХТИСОСИ 1-25010400 – «МОЛИЯ ВА ҚАРЗ»

       Ихтисоси 1-25010400 – «Молия ва қарз» яке аз ихтисосҳои муҳимтарин ба ҳисоб рафта, мутахассисони оянда баъди азхуд намудани донишҳои назариявӣ ва амалӣ оиди молия ва қарз метавонанд бевосита дар таъмини риояи қонунгузорӣ вобаста ба самти молия ва қарз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, таҳия ва тадбиқи сиёсати молиявӣ, такмилдиҳии муносибатҳои молиявию қарзӣ, таҳия ва тадбиқи сиёсати давлатӣ оид ба масъалаҳои молиявӣ ва рушди муносибатҳои қарзӣ дар Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти маҳаллии он, ҳамчунин дигар корхонаву ташкилотҳо, новобаста аз шакли моликияташон ба кору фаъолият машғул шаванд.

 

ИХТИСОСИ 1-25010403 – «АНДОЗ ВА АНДОЗБАНДӢ»

       Ихтисоси 1-25010403 – «Андоз ва андозбандӣ» яке аз ихтисосҳои муҳимтарин ба ҳисоб рафта, мутахассисони оянда баъди азхуд намудани донишҳои назариявӣ ва амалӣ оиди методологияи андозбандӣ метавонанд бевосита дар таъмини риояи қонунгузории андози Ҷумҳурии Тоҷикистон, таҳия ва тадбиқи сиёсати андозӣ, такмилдиҳии маъмурикунонии андоз, таҳия ва тадбиқи сиёсати давлатӣ оид ба масъалаҳои бақайдгирии давлатии субъектҳои соҳибкорӣ, инчунин бо мақсади таъмини воридоти пурра ва саривақтии андозҳо ба буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ташкили ҷамъоварӣ, тартиби ҳисобкунӣ ва пардохтнамоии андозҳо дар мақомоти андоз ва дигар корхонаву ташкилотҳо, новобаста аз шакли моликияташон ба кору фаъолият машғул шаванд. Азбаски буҷети давлатӣ аз андоз ва пардохтҳои ҳатмӣ вобастагӣ дорад, дар шароити муосир саҳми мутахассисони соҳаи андоз ҷиҳати идоракунии банақшагирӣ, танзимкунӣ ва назорати селаҳои андозӣ нақши муҳим ва ҳалкунандаро мебозанд.

       Дар шароити иқтисоди бозорӣ донистани асосҳои ташкили муносибатҳои андозӣ ва идоракунии он барои роҳбарон, кормандони мақомоти давлатӣ, ташкилотҳои тиҷоратию ғайритиҷоратӣ, шаҳрвандон, инчунин соҳибкорони хурду миёна ҳатмӣ мебошад. Маҳз чунин ҳолат талаботро ба мутахассисони дорои дараҷаи баланди маҳорату малакаи касбӣ дар соҳаи андоз ва андозбандӣ меафзояд.

 

ИХТИСОСИ 1-25010410 – «МЕНЕҶМЕНТИ МОЛИЯВӢ»

       Ихтисоси 1-25010410 – «Менеҷменти молиявӣ» яке аз ихтисосҳои муҳимтарин ба ҳисоб рафта, мутахассисони оянда баъди аз худ намудани донишҳои назариявӣ ва амалӣ оиди методологияи идоракунӣ метавонанд бевосита дар таъмини рушди устувори субъектҳои иқтисодӣ кору фаъолият намоянд. Дар шароити иқтисоди бозорӣ яке аз шартҳои муҳимтарини таъмини рушди устувори корхона ва ташаккули натиҷаҳои максималии ниҳоии фаъолияти молиявии он мавҷудияти низоми самараноки бехатарии молиявӣ буда, мундариҷаи онро таҳия ва тадбиқи маҷмӯи чорабиниҳо оид ба ҳифзи манфиатҳои молиявӣ аз таҳдидҳои дохилию берунӣ ташкил медиҳад.

       Таҳдидҳо ба манфиатҳои молиявӣ дар тамоми давраҳо омили объективӣ ва ба таври доимӣ амалкунанда (таъсиррасонанда) мебошад. Аз ин лиҳоз, талаб карда мешавад, ки менеҷер оид ба молия чунин таҳдидҳоро ба ҳисоб гирифта, ба онҳо диққати махсус диҳад. Дар шароити рақобатнокӣ, ҷаҳонишавӣ ва ҳамгироии иқтисодиёт бо назардошти ноустувории баланди омилҳои дохилию берунии муҳити амал намудани субъектҳои иқтисодиёт ва тадбиқи сиёсати молиявӣ аз ҷониби аксарияти иштирокчиёни муносибатҳои молиявӣ муҳим будани ташкили низоми самараноки идоракунии молиявӣ воқеан афзун гардида истодааст.

       Таҷрибаи даҳсолаи охир гувоҳи он аст, ки вуҷуд надоштани низоми самараноки идоракунии молиявӣ яке аз сабабҳои нисбатан вусъатёфтаи буҳрони молиявӣ мебошад. Маҳз чунин ҳолат талаботро ба мутахассисони дорои донишу маҳорати баланди касбии арзёбикунандаи вазъи молиявӣ ва муҳити молиявии мусоид, технология ва воситаҳои муосири молиявии дар таҷрибаи хориҷии идоракунии молия истифодашаванда, фалсафаи молиявии муосир ва маърифати молиявии ин намуди фаъолияти идоракунӣ, таҳияи қарорҳои идоракунӣ ва асосноксозии интихоби онҳо аз рӯи меъёри самаранокӣ афзун мегардонад.    

Ҳайати устодони кафедра
Кафедра бо устодони баландихтисосу ботаҷриба таъмин мебошад, ки дар қатори онҳо докторони илм, номзадҳои илм, устодони калон ва ассистентҳо фаъолият менамоянд.

Алишоев Хуршедшоҳ Ҳасратшоевич — номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент

Тел.: +992-918-63-78-40, +992-908-08-60-72

Почтаи электронӣ: akhurikshoh@mail.ru

 

 

Кошонова Манзура Раҳматджановна — доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор

Тел.: +992-935-55-50-72

Почтаи электронӣ: manzura@yandex.ru

 

 

Раҳимов Мирзоҳид Абдувоҳидовичомзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент

Тел.:  (+992)  918670839

Почтаи электронӣ: RAMIR-75@mail.ru

 

 

Насирдинов Изатулло Муҳиддинович — номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент

Тел.: +992-987-33-92-29

Почтаи электронӣ: Nasirdinov.i.@mail.ru

 

 

Кенҷаева Раъно Ҳамроевна — номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент

Тел.: +992-917-86-60-62

Почтаи электронӣ: Kenjaeva 1966@mail.ru

 

 

Исломова Заҳро Саъдуллоевна — номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент

Тел.: +992-935-99-70-42

Почтаи электронӣ:

 

 

Нидоев Парвиз Фозилович — номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент

Тел.: +992-939-53-01-07

Почтаи электронӣ: parwez_78@mail.ru

 

 

 

Юсупова Зайнура Илҳомовна устоди калон

Тел.: +992-935-99-70-43

Почтаи электронӣ: ​Zaynuray@mail.ru

 

 

Баҳромов Фирузҷон Баҳромович — устоди калон

Тел.: +992-987-00-95-59, +992-938-00-95-59, +992-909-00-95-59

Почтаи электронӣ: firuzchon_bahromzod@mail.ru

 

 

Ҳамидова Гулноз Абдуқудусовна — устоди калон

Тел.: +992-933-35-93-08

Почтаи электронӣ: gulnoz-21@mail.ru

 

 

Раҳимов Обидҷон Абдунабиевич — устоди калон

Тел.: 907582658

Почтаи электронӣ: obidconrahimov749@gmail.com

 

 

 

Имомов Муродалӣ Қурбонмаҳмадович — устоди калон

Тел.: +992-931-44-43-40

Почтаи электронӣ: Imomov_m_1988@mail.ru

 

 

Хидиралиев Рустам Зулфалиевич — устоди калон

Тел.: +992-939-00-07-37

Почтаи электронӣ: rustam.xidiraliev@bk.ru

 

 

Икромов Нуриддин Қиёмович — ассистент

Тел.: +992-933-76-76-76

Почтаи электронӣ:

 

 

Хоҷаева Заррина Салимовна — ассистент

Тел.: +992-918-55-24-31

Почтаи электронӣ: zarina_hojaeva@mail.ru

 

 

Сафаров Убайдулло Ҳикматуллоевич — ассистент

Тел.: +992-988-36-37-36

Почтаи электронӣ:

 

 

Сафаров Хуррам Абдусатторович — ассистент

Тел.: +992-985-72-22-86

Почтаи электронӣ:

 

 

Холова Мадина Хуҷаназаровна — коргузор

Тел.: +993-905-00-65-60

Почтаи электронӣ: Madina.Kholova.97@mail.ru

Фаъолияти илмӣ-тадқиқотии кафедра

Равияи назариявии кори илмӣ-тадқиқотии кафедраи молия ва андозбандӣ «Рушди хизматрасониҳои муосири молиявӣ ҳамчун омили инноватсионии пешрафти фаъолияти соҳибкорӣ» ва илмӣ-тадқиқотӣ «Проблемаҳои идоракунии молиявӣ ва дурнамои сиёсати молиявию андозӣ – ҳамчун заминаи рушди фаъолияти соҳибкории инноватсионӣ» буда, дар ин самт аз ҷониби устодони кафедра чунин масъалаҳо мавриди тадқиқот қарор дода шуда истодааст:

— механизми амалигардонии фаъолияти инноватсионии корхонаҳои саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

— хизматрасониҳои молиявӣ ва нақши онҳо дар рушди инноватсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

— муаммоҳои муносибатҳои молиявӣ-қарзӣ дар замони муосир;

— механизми дастгирии давлатии молиявӣ-қарзӣ дар соҳаи соҳибкории хурду миёна;

— сиёсати гумрукӣ ва андозии Ҷумҳурии тоҷикистон дар шароити муосир;

— муаммоҳои низоми андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳҳои мукаммалгардонии он дар шароити муосир;

— нақши омилҳои молиявӣ-иқтисодӣ дар устувории худидоракунии маҳаллӣ;

— механизми такмилдиҳии маъмурикунонии андоз дар сатҳи маҳал;

— нақши корхонаҳои давлатӣ дар рушди иқтисодиёти муосир: тамоюл ва дурнамо;

— раванди самаранок истифодабарии сармояи хориҷӣ ба фаъолияти соҳибкории хурду миёна дар Ҷумҳурии Тоҷикистон;

— ташаккул ва такомули низоми андоз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон;

— механизмҳои рушди фондҳои мақсадноки давлатӣ дар шароити муосир.

Вобаста ба равияи назариявӣ ва мавзӯи илмӣ-тадқиқотии кафедра устодон мақолаҳои илмии худро таҳия намуда, дар семинару конфронсҳои донишкадавӣ, ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ фаъолона иштирок менамоянд.

Семинари илмӣ-назариявӣ ва маҳфили илмии кафедра

       Дар назди кафедра семинари илмӣ-назариявӣ амал мекунад, ки роҳбарии он ба зиммаи устоди калон Икромов Нуриддин Қиёмович вогузор гардидааст. Тибқи нақшаи семинар, ки яке аз қисмҳои таркибии нақшаи кории кафедраро ташкил медиҳад, моҳе як маротиба ҷаласа баргузор мегардад ва дар он устодон бо маърӯзаҳои худ вобаста ба мавзӯҳои илмӣ-тадқиқотиашон баромад менамоянд.

      Дар баробари ин, дар назди кафедра маҳфили илмии донишҷӯён бо номи «Молиячии ҷавон» амал мекунад, ки роҳбарии онро устоди калони кафедра Хидиралиев Рустам Зулфалиевич ба зимма дорад. Тибқи нақшаи кории маҳфил донишҷӯёни ихтисосҳои 1-25010400 – «Молия ва қарз», 1-25010403 – «Андоз ва андозбандӣ» ва 1-25010410 – «Менеҷменти молиявӣ» бо маърӯзаҳои худ баромад менамоянд.

Дастовардҳои илмӣ-методии кафедра

Яке аз самтҳои асосии фаъолияте, ки устодони кафедра бо он машғуланд, анҷом додани корҳои таълимӣ-методӣ мебошад. Бо мақсади баланд бардоштани сифати таълим аз ҷониби устодони кафедра воситаҳои таълимӣ, дастурҳои методӣ ва барномаҳои таълимӣ омода гардонида шудааст, ки дар раванди фаъолияти амалӣ, инчунин дар раванди таълими донишкадаю донишгоҳҳои олӣ мавриди истифода қарор дода мешаванд.

Натиҷаи корҳои таълимӣ-методӣ

 1. З.А.Раҳимов, Хоркашов И.С., Ш.Ҷ.Ҷӯраев, Молияи ҷамъиятҳои саҳҳомӣ, Китоби дарсӣ, Душанбе «Собириён», 2012, 200 саҳ.
 2. Хоркашов И.С., Молияи корхона ва технологияҳои нави иттилоотӣ, Китоби дарсӣ, Душанбе, Ирфон, 2012.
 3. Исломова З.С., Мизробов С.С., Андоз ва андозбандӣ, Васоити таълимӣ, Душанбе: «Деваштич», 2013 – 146 саҳ.
 4. Хоркашов И.С., Дастури методӣ доир ба иҷрои кори курсӣ аз фанни «Молия», Душанбе: «Соҳибкор»,  2013, 42 саҳ.
 5. Исломова З.С., Мизробов С.С., Юсупова З.И., Бюджетно-налоговая политика: состояние, проблемы и перспективы развития, Монография, «СИ Ахмедов Рузӣ», Душанбе 2014. – 130 стр.
 6. Исломова З.С., Мизробов С.С., Андоз ва андозбандӣ (шарҳи мухтасари мафҳумҳо), Васоити таълимӣ, Душанбе 2014, 90 саҳ.
 7. Нидоев П.Ф. Ташкили назорати молиявӣ ва аудити давлатӣ, Васоити таълимӣ, Душанбе: «Соҳибкор»,  2014, 71 саҳ.
 8. Исломова З.С., Мизробов С.С., Шарҳи мухтасари мафҳумҳо аз фанни «Андоз ва андозбандӣ», Дастури методӣ, «СИ Ахмедов Рузӣ», Душанбе: ДСХ, 2014. – 88 саҳ.
 9. Исломова З.И., Мизробов С.С., Юсупова З.И., Дастури методӣ оид ба навиштани рисолаи тахассусии хатм барои донишҷӯёни курси 4-уми ихтисосҳои «Молия ва қарз» ва «Андоз ва андозбандӣ», Душанбе 2014, 32 саҳ.
 10. Баҳромов Ф.Б., Барномаи таҷрибаомӯзии таълимӣ барои донишҷӯёни курси сеюми ихтисоси 1-25010403 – «Андоз ва андозбандӣ», Дастури методӣ, Душанбе, 2015. – 56 саҳ.
 11. Нидоев П.Ф., Бехатарии иқтисодӣ, Васоити таълимӣ, Душанбе: «Ирфон», 2016, 173 саҳ.
 12. П.Ф.Нидоев, Роҳҳои муосири таъмини амнияти иқтисодӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, Монографияи илмӣ, Душанбе «Ирфон», 2018, 138 саҳ.
 13. Садриддинов М.И., Ершов Ю.С., Бахромов Ф.Б., Финансовая математика, Учебное пособие, Душанбе: ИПС, 2018. – 244 саҳ.
 14. Исломова З.С., Мизробов С.С., Дастури методӣ доир ба иҷрои кори курсӣ аз фанни «Андоз аз шахсони ҳуқуқӣ» барои донишҷӯёни ихтисоси 1-25010403 – «Андоз ва андозбандӣ», Душанбе 2016. – 32 саҳ.
 15. Садриддинов М.И., Юсупова З.И., Баҳромов Ф.Б., Имомов М.Қ., Хидиралиев Р.З., Шарҳи мухтасари мафҳумҳо аз фанни «Молия», Дастури методӣ, Душанбе: ДСХ, 2018. – 152 саҳ.
 16. Садриддинов М.И., Баҳромов Ф.Б., Математикаи молиявӣ, Васоити таълимӣ, Душанбе, 2020. – 177 саҳ.
 17. Садриддинов М.И., Баҳромов Ф.Б., Имомов М.Қ., Хидиралиев Р.З., Муҳити молиявии корхона ва хатари молиявӣ, Дастури методӣ, Душанбе, 2020. – 160 саҳ.
 18. Баҳромов Ф.Б., Барномаи таҷрибаомӯзии таълимӣ барои донишҷӯёни курси дуюми ихтисоси 1-25010403 – «Андоз ва андозбандӣ», таҳсили рӯзона бо забони тоҷикӣ, Дастури методӣ, Донишкадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмат, Душанбе-2020, 60 саҳ.
 19. Баҳромов Ф.Б., Барномаи таҷрибаомӯзии таълимӣ барои донишҷӯёни курси дуюми ихтисоси 1-25010410 – «Менеҷменти молиявӣ», таҳсили рӯзона бо забони тоҷикӣ, Дастури методӣ, Донишкадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмат, Душанбе-2020, 60 саҳ.
 20. Раҳимов О.Н., Баҳромов Ф.Б., Барномаи таҷрибаомӯзии пешаздипломӣ барои донишҷӯёни курси 4-уми ихтисоси 1-25010403 – «Андоз  ва  андозбандӣ»,  таҳсили  рӯзона бо  забони тоҷикӣ, Дастури методӣ, Донишкадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмат, Душанбе-2020, 48 саҳ.
 21. Раҳимов О.Н., Баҳромов Ф.Б., Барномаи таҷрибаомӯзии пешаздипломӣ барои донишҷӯёни курси 4-уми ихтисоси 1-25010410 – «Менеҷменти молиявӣ»,  таҳсили  рӯзона бо  забони тоҷикӣ, Дастури методӣ, Донишкадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмат, Душанбе-2020, 40 саҳ.

Дастовардҳои илмӣ-методии кафедра

 

 

 Сӯҳбат пӯшида аст.