logo
 • 371
 • 04.03.2020
 • Комментарии к записи Кафедраи бизнеси сайёҳӣ, рекреатсия ва меҳмондорӣ отключены

Кафедраи бизнеси сайёҳӣ, рекреатсия ва меҳмондорӣ

Қурбонов Ёрмаҳмад Султоналиевич – мудири кафедраи Бизнеси сайёҳӣ, рекреатсия ва меҳмондорӣ факултети  «Сайёҳӣ ва соҳибкорӣ»

 Барои тамос: 734055, ш. Душанбе, хиёбони Борбад 48/5, бинои таълимии№ 1, утоқи №9.
Тел.: 901716377      Почтаи электронӣ:  yorma@bk.ru

 

Маълумоти мухтасар дар бораи кафедра

Т А Ъ Р И Х   В А   Ф А Ъ О Л И Я Т И   И М Р Ӯ З А И    К А Ф Е Д Р А

       Кафедраи бизнеси сайёҳӣ, рекреатсия ва меҳмондорӣ  дар асоси қарори Шўрои олимони ДСХ  № 154/4 аз 9.06.2008 сол фаъолият дорад, ки мақсади он тайёр кардани кадрҳои баландихтисос дар соҳаи сайёҳӣ ва меҳмоннавозӣ мебошад.

       Дар айни замон дар кафедра 9 нафар устодон фаъолият доранд, ки аз онҳо 6 нафар дотсентон, 2 нафар устодони калон  ва ду нафар ассистентон мебошанд.

       Кафедраи бизнеси сайёҳӣ, рекреатсия ва меҳмондорӣ  тайёр намудани мутахассисони маълумоти олидорро аз рўи ихтисосҳои 1-250107.17 – Иқтисодиёт ва идораи сайёҳӣ, 1-26.02.02.10  – Менеҷмент дар соҳаи сайёҳии байналмилалӣ, 1-89.01.01.00 – Сайёҳат ва меҳмондорӣ, 1-89.01.02 – Фаъолияти меҳмонхонвӣ дар ду зинаи таҳсилоти олӣ  — бакалавр ва магистр ба роҳ монда аст..

       Фаъолияти касбии хатмкардагоне, ки барномаҳои бакалавриро азхуд кардаанд, ба таъмини системаи самараноки менеҷмент дар соҳаи туризми байналхалқӣ, таҳияи қарорҳои идоракунӣ оид ба ташкил ва рушди портфели маҳсулоти ташкилоти туристӣ дар бозори байналмилалии сайёҳӣ, ба таъмини иттилоотии фаъолияти маркетингӣ дар меҳмоннавозӣ, таҳияи қарорҳои маркетингӣ барои хизматрасонӣ, таъмин ва рушди хизматрасонии меҳмонхонаҳо, асоснок кардани нархҳо, ташаккули фурӯш, ташкили коммуникатсияи маркетингӣ нигаронида шудааст.

       Боиси ифтихор аст, ки имрӯз ҳайати кории бисёре аз ташкилотҳои туристии ҷумҳуриро хатмкунандагони кафедра ташкил медиҳанд.

       Раванди таълим дар кафедра дар асоси хусусиятҳои бозори хизматрасониҳо, бо назардошти талаботи  муносибатҳои бозорӣ ба роҳ монда шудааст. Айни замон устодони кафедра аз рӯи зиёда 25 фанни таълимӣ дарс мегузаронанд, ки ҳамаи онҳо бо силлабусҳо, барномаҳои таълимӣ, матни лексияҳо ва васоитҳои айёнӣ таъмин мебошанд. Дар баробари ин, маводҳои зарурии таълимӣ вобаста ба талаботи замон пайваста мавриди таҷдид қарор мегиранд.

       Фанҳое, ки аз тарафи устодони кафедра дарс дода мешаванд, ҳамчун ҷузъи ҳатмии стандарти давлатии таълим дар макотиби олии ихтисоси туризмдошта баромад мекунанд. Ҳамзамон ин фанҳо барои омодакунии мутахассисони дипломдори тахассуси туризм мутобиқат карда, ба талаботҳои муосири макотиби олӣ ҷавобгӯй мебошанд.

       Кафедраи бизнеси сайёҳӣ, рекреатсия ва меҳмондорӣ  барои дар сатҳи баланд омода намудани мутахассисони соҳаи туризм тамоми чораҳоро андешида истодааст. Аз љиҳати ҳайати кадрӣ ва таъминоти моддӣтехникӣ кафедра хуб таъмин мебошад. Дар назди кафедра лабораторияҳои иттилоотии таълимӣ ва тарабхонаи таълимии бо воситаҳои техникӣ, таҷҳизот ва мебел пурра таҷҳизонида фаъолият мекунад. Дар назди кафедра ду Лоиҳаи грантӣ: оид ба омода намудани кадрҳо бо мақсади рушди устувори туризм дар ЉТ ва баланд бардоштани сифати таҳсилот дар асоси истифодабарии муҳити иттилоотю таълимии  электронӣ  дар донишкада фаолият мекунад.

       Кафедра робитаҳои судмандро бо ташкилотҳои сайёҳӣ ва меҳмонхонаҳою тарабхонаҳо  ба роҳ мондааст, ки ин ба талаботҳои Стандарти давлатии таълим нисбати сифат ва сатҳи омодакунии мутахассисон ҷавобгӯй мебошад.

Ҳайати устодони кафедра

Ҳайати устодони кафедра

      Кафедра бо устодони ихтисосманду ботаҷриба таъмин мебошад, ки дар қатори онҳо номзадҳои илм, дотсентон, устодони ҷавон ва аспирантон фаъолият менамоянд:

Курбонов Ёрмахмад султоналиевич

Мудири кафедра Бизнеси сайёҳӣ, рекреатсия ва меҳмондорӣ факултети  «Сайёҳӣ ва соҳибкорӣ»

Барои тамос: 734055, ш. Душанбе, хиёбони Борбад 48/5, бинои таълимии№ 1, утоқи №9.

Почтаи электронӣ:  yorma@bk.ru Тел:  901716377

 

Қодирова Моҳира Ишрновна – номзади илмҳои педагогӣ , дотсент

Тел.: 938859941   

Почтаи электронӣ: mohira_tj@mail.ru

 

 

Азимова Манзура Ахмедовна дотсенти кафедра, номзади илмҳои педагоги

Почтаи электронӣ: mavzik63@mail.ru

Тел.: 919430359

 

 

 

Ашўралиев Муродалӣ Имомалиевич

дотсенти кафедра, номзади илмҳои педагоги 

Почтаи электронӣ: murodali-76@mail.ru

Тел.: 555554553

 

 

Кодиров  Фазлиддин Садриддинович

дотсенти кафедра, номзади илмҳои педагоги

 Почтаи электронӣ: edelvis-07@mail.ru

Тел.: 934119642

 

Фирайдунова Раногул

Ассистенти  кафедра

Rano-82@mail.ru

Тел.: 938282846

 

Ҷумаева Дилфуза

Ассистенти  кафедра

Тел.: 900140893

 

 

Носиров  Сафиало

Ассистенти кафедра

Тел: 900888378

 

 

 

Иброҳимов Раҳмоналӣ

Ассистенти кафедра

Тел: 557057808

 

 

 

 

Фаъолияти илмӣ-тадқиқотии кафедра

Ф А Ъ О Л И Я Т И   И Л М ӢТ А Д Қ И Қ О Т Ӣ

Мавзӯи илмӣ-тадқиқотии кафедраи “Бизнеси сайёҳӣ, рекреатсия ва меҳмондорӣ”  дар доираи дурнамои корҳои илмӣ-тадқиқотӣ барои солҳои 2016-2020 «Дурнамо ва афзалиятҳои рушди саноати туризм дар Тоҷикистон»  ба ҳисоб меравад, ки ҳамаи устодони кафедра дар атрофи ин мавзӯъ корҳои илмӣ–тадқиқотии худро ба роҳ мондаанд.

       Айни замон устодони кафедра доир ба масъалаҳои механизмҳои истифодаи технологияҳои навини таҳсилоти тахассусии соҳаи сайёҳӣ, равияҳои рушди сайёҳӣ дар Тоҷикистон, коркарди  стандартҳои таҳсилоти тахассусии соҳаи сайёҳӣ дар Тоҷикистон: дастовардҳо, муаммоҳо ва дурнамо, хоҷагии меҳмонхонадорӣ ҳамчун намуди фаъолияти соҳибкорӣ, истифодаи захираҳои обии Тоҷикистон бо мақсадҳои рекреатсия ва сайёҳӣ, раҳёфти истифодаи таҷрибаи рушди туризм ва  тайёр кардани кадрҳо дар кишварҳои Аврупо ва давлатҳои мустақил кори илмӣ бурда истодаанд.

 

       Кафедраи “Бизнеси сайёҳӣ, рекреатсия ва меҳмондорӣ”  баҳри иҷроиши “Нақшаи баргузории машваратҳои илмӣ ва илмию техникӣ, конфронсҳо, симпозиумҳо, анҷуманҳо ва семинарҳо дар Донишкадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмат” ҳамасола ҳатман як конфронси илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ ва ду мизи мудаввар баргузор намуда, натиҷаҳои корҳои илмӣ-тадқиқотии устодонро дар шакли мавод аз чоп мебарорад.

Натиҷаҳои тадқиқоти илмии устодони кафедра дар бисёр конфронсҳои илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ бар-расӣ шуда, дар шакли мақолаҳои илмӣ, илмӣ-оммавӣ ва монографияҳои илмӣ нашр мегарданд. Айни замон иқтидори илмӣ-педагогии кафедра ба талаботҳои мактаби олӣ пурра ҷавобгўй буда, имрўзҳо дар кафедра 4 нафар номзади илмҳои педагогӣ, дотсентон Қодирова М.И., Қодиров Ф.С., Ашуралиев М.И.  ва Азимова М.А., як нафар номзади илмҳои географӣ Бекматов З., 1 нафар устоди калон Қурбонов Ё.С.  ва ассистентони ҷавон Ҷумаева Д., Фрайдонова Р., ба таври доимӣ кору фаъолият доранд. Ҳар яке аз ин устодон фаъолияти илмӣ-тадқиқотии худро дар доираи мавзўи илмӣ-тадқиқотии кафедра ба роҳ монда, самтҳои гуногуни онро мавриди омўзишу тадқиқот қарор додаанд. Айни замон дар кафедра  як Лоиҳаи Рушди таҳсилоти олӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон “Барномаҳои грантии озмунӣ”

  “Омода  намудани кадрҳо  бо  мақсади рушди устувори туризм дар ҶТ” дар ҷараёни тадбиқ мебошад, ки дар доираи  лоиха 5 стандартҳои таҳсилот, барномаҳои таълимӣ коркад шуда ба Вазорати маориф  ва илми ҶТ барои тасдиқ пешниҳод намудаст.Устодони кафедра барномаҳои таълимии ихтисосҳои  сайёҳиро бо комплексҳои таълимию  методӣ аз руи талаботҳои стандартҳои  Арупои мутобиқ  сохтаанд.

Семинари илмӣ-назариявӣ ва маҳфили илмии кафедра

Ҳамкориҳои берунаи кафедра:

Ҳамкориҳои кафедра бо сохторҳои идоракунии давлатии соҳаи туризм ва субъектҳои хоҷагидории соҳа хуб ба роҳ монда шудааст. Кумитви рушди сайёҳии назди Ҳуукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ассотсиатсияи ширкатҳои ёрирасони рушди туризми Тоҷикистон, ҶДММ “Тоҷикинтурсервис”, ҶДММ “Алп Машков”, меҳмонхонаи “Ҳайят Редҷеси Душанбе”, Ҳилтон Душанбе”, Азия Гранд Отел, Осоишгоҳи Баҳористон, Осоишгоҳи Хоҷа оби гарм  аз ҳамкорони фаъоли кафедра буда, давраи таҷрибаомӯзии доншҷуён маҳз дар ҳамин муассисаҳо доир мегардад.

Инчунин ҳамкории кафедра бо шинохтатарин муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишварҳои аъзои Иттиҳоди давлатҳои мустақил, аз ҷумла Федератсияи Руссияи- Донишгоҳи туризм ва сервиси Россия (сМаскав), Академияи байналмилалии туризми Россия, Донишгоҳи давлатии Боку (Озорбйҷон), бо муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишварҳои хориҷии дур- Донишгоҳи Генуяи Италия, Донишгоши технологии Брратиславаи Словения, Донишгоҳи Портуи Португалия, Донигоҳи Бредаи Недирланд, Донигохи гуманитарию Хукуки Казоќистон  пайваста сурат мегирад.

 

Маҳфили илмии кафедра

Дар кафедраи чорабиниҳои илмӣ ба монанди конференсияҳои илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ, мизҳои муддавар, семинарҳои илмӣ-назариявӣ ва илмӣ-методӣ гузаронида мешаванд. Ҳар сол семинарҳои илми назариявии ҷумҳуриявӣ бо иштироки кормандони кумитаи рушди сайёҳӣ ва роҳбарони ширкатҳои туристӣ  гузаронида мешавад. Дар назди кафедра маҳфили илмии донишҷўён бо номи маҳфил «Ҷаҳони сайёҳат» амал мекунад, ки дар он донишҷўёни ихтисоси соҳаи сайёҳӣ  тадќиќотҳои хурди илмӣ гўзаронида доир ба онҳо бо маърўзаҳои илмӣ баромад менамоянд.

Маҳфили илмии донишҷуёнро дар  кафедра  устоди калон Қурбонов Ё.С., ба уҳда дорад.

Инчунин чорабиниҳои дигари илмӣ ба монанди викторина озмўни  илмӣ- таълимӣ ва Олимпиадаи фаннӣ байни донишҷўён мувофиқи нақша гузаронида мешавад.

Дастовардҳои илми-методи кафедра

Ф А Ъ О Л И Я Т И   И Л М Ӣ – М Е Т О Д Ӣ

       Дар солҳои охир устодони кафедра дар ҷодаи корҳои илмӣ-методӣ корҳои бисёреро ба анҷом расонидаанд, ки натиҷаҳои онҳо дар шакли китобҳои дарсӣ, монографияҳо, васоити таълимӣ ва дастурҳои методӣ чоп шудаанд.

       Боиси фахри кафедра аст, ки дар тўли фаъолияти начандон калон устодони кафедра тавонистанд, ки донишҷўёни ихтисосҳои сайёҳиро  бо китобҳои дарсӣ ва маводҳои таълимии нашри худӣ таъмин намоянд. Айни замон китобҳои дарсие, ки аз тарафи устодони кафедра ба чоп расонида шудаанд, дар аксарияти макотиби олии ҷумҳурӣ ба ҳайси китоби дарсӣ истифода мешаванд:

 1. Абдалимов А., Қодирова М.И,. Иқтисодиёти туризм. (дасури таълимию методӣ) Душанбе. 2012.

2.Қодиров Ф.С. Захираҳои туристӣ: Ёдгориҳои фарҳангӣ- таърихӣ ва табиӣ. (Васоити таълимӣ). Душанбе 2012

 1. Ашуралиев М.И.., Қодирова М.И. Асосҳои меҳмоннавозӣ. (Васоити таълимӣ). Душанбе 2013
 2. Абдалимов А., Қодирова М.И,. менеҷменти туризм. (Васоити таълим) Душанбе. 2013
 3. Азимова М.А. Қодирова М.И. Ташкили хизматрасонӣ. Душанбе, 2015.
 4. Ашуралиев М.И., Қодирова М.И. Ташкил ва технологияи хизматрасониҳо дар муасисаҳои хӯроки умум. (Васоити таълимӣ). Душанбе 2013.
 5. Ашуралиев М.И., Қодирова М.И. Ташкил ва технологияи хизматрасониҳо дар мещмонхонащо. (Васоити таълимӣ). Душанбе 2013

8.Қодирова М.И,.  Туристское образование в Таджикистане: состояние и проблемы (монография), — Душанбе: “, 2014.

 1. Туризм: амалия ва тамоюлщои рушд “монографияи коллективь”, Душанбе, 2016.
 2. Қодирова М.И. Разработка эффективной системы профессионального туристсконо образования в республики Таджикистан“монография ”, Душанбе, 2015
 3. Ашуралиев М.И. Саноати меҳмондорӣ (монография), — Душанбе: “, 2016.
 4. Ашуралиев М.И., Қодирова М.И. Ташкили сайёҳии байналмилалӣ. (курси мухтасари дексияҳо). Душанбе 2019

       Дар доираи ҳамкориҳои пурсамар ва табодули таҷриба дар таҳқиқот бо дигар донишгоҳҳои кишвар ва хориҷи кишвар, аз қабили донишгоҳҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил, аз ҷумла Донишгоҳи Давлатии Туризм ва Хадамоти Россия, Академияи байналмилалии Туризми Россия, Донишгоҳи давлатии Боку (Озарбойҷон), муассисаҳои таҳсилоти олӣ давлатҳои хориҷӣ. Донишгоҳи Генуя, Италия, Донишгоҳи технологии Братислава, Словения, Донишгоҳи Порто, Португалия, Донишгоҳи Бреда, Нидерландия, Донишгоҳи ҳуқуқии гуманитарии Қазоқистон ва ғайра ва донишгоҳҳои тоҷикӣ  Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, Донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон, Донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон, Донишгоҳи давлатии Хоруғ ва дигар муассисаҳои муно-сибатҳои хуби кориашро ба роҳ мондааст.


Сӯҳбат пӯшида аст.