Кафедраи хизматрасонии бонки: корхои илми-методи - Донишкадаи соҳибкорӣ ва хизмат
КАФЕДРАИ ХИЗМАТРАСОННИ БОНКИ
Дастовардҳои илмӣ-методии кафедра

 

Дар солҳои охир устодони кафедра дар ҷодаи корхои илми-методи корҳоибисёреро ба анҷом расонидаанд,

ки натиҷаҳои онҳо дар шакли китобҳои дарсӣ, монографияҳо, васоити таълимӣ ва дастурҳои методӣ чоп шудаанд.

1.Рахимов О.Н., Сафоев А.К. Инновационно-инвестиционная стратегия Республики Таджикистан в условиях глобализации.Монография. Душанбе, Ирфон, 2017

 

2.Раҳимов Ҷ.О., Ҷураев Б.М. Асосҳои кори бонкӣ (саволу ҷавобҳо, ҳалли супоришҳо). Васоити таълимии ёрирасон, –Душанбе: “Ирфон”, 2017, -96 c

 

3.Раҳимов Ҷ.О. Ҷураев Б.М. Дастури методӣ оид ба иҷрои кори курсӣ аз фанни “Фаъолияти бонкӣ” барои донишҷӯёни ихтисоси “Кори бонкӣ”, ДСХ, 2017, -24 с.

 

4.Раҳимов Ҷ.О. Дастури методї оид ба иҷрои рисолањои тахассусии хатм барои хатмкунандагоги ихтисоси 250104.02  -“Кори бонкӣ”, ”, ДСХ, 2018, -20 с.

 

5.Маҳмудов Љ.Б., Файзов Н.З. Барномаи таљрибаомўзии истењсолї барои донишљўёни курси 3 – юми  ихтисоси 1-25040102 - «Кори бонкӣ, 2018,-20 с.

 

6.Маҳмудов Ҷ.Б., Љўраев Б.М. Барномаи таљрибаомўзии пешаздипломї барои донишљўёни курси 4 – уми ихтисоси 1-25040102 - «Кори бонкї, 2018.

 

7.Ҷӯраев Б.М. китоби дарсии «Фаъолияти бонки» , Душанбе –2014с.

 

8.Ҷӯраев Б.М., Шарипов Б.М. монография «Вазъи муосири бозори хизматрасониҳои бонки дар ҶТ», Душанбе.-2015.

 

9.Нарзиев М.Ф., Тоиров М. Васоити таълимӣ «Бозори коғазҳои қиматнок», Душанбе.-2013.

 

10.Нарзиев М.Ф., Тоиров М. васоити таълими «Асъори мамлакатҳои ҷаҳон», Душанбе.-2015

 

11.Ҷӯраев Б.М., Дастури методь оид ба иҷрои корҳои мустақилона аз фанни «Фаъолияти бонкь» барои донишҷӯёни курси 3-юми ихтисоси 1-25010402 – Кори бонкӣ, -Душанбе.-2015.