Корҳои илмӣ-тадқиқотӣ : Қисми илм - Донишкадаи соҳибкорӣ ва хизмат
Қисми илм
Корҳои илмӣ-тадқиқотӣ

Фаъолияти илмӣ-таҳқиқотии устодони донишкада

    Фаъолияти илмӣ-таҳқиқотии ҳайати илмӣ-педагогии донишкада, дар доираи равияи ягонаи илмӣ-назариявии донишкада, дар мавзӯи «Рушди соҳибкории инноватсионӣ дар саноати Ҷумҳуриии Тоҷикистон» ба роҳ монда шуда, иҷрокунандагони он асосан устодони кафедраҳои донишкада маҳсуб меёбанд. Бояд қайд кард, ки дар доираи мавзӯи зикргардида, мавзӯи равияи корҳои илмӣ-таҳқиқотии кафедраҳои донишкада муайян шудааст, ки вобаста ба он дар донишкада як қатор муваффақиятҳо ба даст омадаанд. Аз љумла дар соли 2018 дар самти таҳқиқотҳои илмӣ, таҳияи китобҳои дарсию методӣ, тайёр намудани кадрҳои илмию педагогӣ, татбиқи лоиҳаҳои инноватсионӣ, нашри мақолаҳои илмӣ ва илмӣ-оммавӣ пешравиҳо мушоҳида мегарданд.

   Корҳои илмӣ таҳқиқотӣ дар факултетҳо, кафедраҳо ва дигар сохторҳо фарогири равияи ягонаи илмӣ-назариявии донишкада мебошанд ва масъалаҳои зеринро дар бар мегиранд: аз ҷумла:

 

ФАКУЛТЕТИ СОҲИБКОРӢ ВА ИҚТИСОДИЁТИ ҶАҲОН

 

 1. Равияи кори илмӣ-таҳқиқотӣ: «Инкишофи соҳибкории хурду миёнаи инноватсионии истеҳсолӣ дар саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон»;

Зерравияҳо дар кафедраҳои факултет:

 • Кафедраи иқтисодиёти ҷаҳон ва муносибатҳои байналмилалӣ: Проблемаҳои  ташаккулёбӣ  ва рушди  соҳибкории байналмилалии  инноватсионӣ дар  Ҷумҳурии  Тоҷикистон”;

 • Кафедраи менеҷмент ва маркетинг: “Ҳавасмандгардонии иқтисодии соҳибкории истеҳсолӣ дар шароити иқтисодиёти инноватсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон”;

 • Кафедраи низоми иттилоотӣ дар иқтисодиёт: “Амсиласозӣ ва татбиқи технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ дар фаъолияти соҳибкорӣ”;

 • Кафедраи риёзиёт дар иқтисодиёт: “Дар бораи баъзе масъалаҳои муодилаҳои дифференсиалӣ бо ҳосилаҳои хусусӣ”;

 • Кафедраи назарияи иқтисод ва фаъолияти соҳибкорӣ: “Муаммоҳои такмили муносибатҳои иқтисодӣ дар таъмини рушди инноватсионии рушди иқтисодиёти миллӣ”.

 

ФАКУЛТЕТИ ХИЗМАТИ МОЛИЯВӢ ВА ГУМРУК

 

 1. Равияи корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ:  «Рушди хизматрасониҳои муосири молиявӣ-қарзӣ, ҳамчун омили инноватсионии пешрафти фаъолияти соҳибкорӣ»;

Зерравияҳо дар кафедраҳои факултет:

 • Кафедраи молия ва андозбандӣ дар соҳибкорӣ: “Рушди хизматрасониҳои муосири молиявӣ, ҳамчун омили инноватсионии пешрафти фаъолияти соҳибкорӣ”;

 • Кафедраи хизматрасонии бонкӣ: “Инкишофи низоми бонкӣ ва рушди соҳибкории инноватсионӣ дар соҳаи саноат”;

 • Кафедраи гумрук ва муқовимат бо коррупсия: “Инкишоф ва тараққиёти фаъолияти гумрукии  Ҷумҳурии Тоҷикистон”;

 • Кафедраи фарҳангшиносӣ ва забонҳо: “Эҳё намудани арзишҳои умумибашарӣ ва тафаккури нави фарҳангӣ ва худшиносии миллӣ”;

 • Кафедраи забонҳои хориҷӣ: “Роҳҳои такмили усулҳои таълими забонҳои хориҷӣ дар ихтисосҳои    иқтисодӣ ва соҳибкорӣ”.

 

Факултети баҳисобгирии муҳосибӣ ва сайёҳӣ

 

 1. Равияи корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ:  «Масъалаи иҷтимоӣ, баҳисобгирӣ, таҳлил ва аудит дар рушди соҳибкории инноватсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон»;

Зерравияҳо дар кафедраҳои факултет:

 • Кафедраи баҳисобгирии муҳосибӣ, таҳлил ва аудит: “Проблемаҳои асосии инкишофи назария, методология ва ташкили баҳисобгирии муҳосибӣ, таҳлил, аудит ва омор дар шароити иқтисодиёти инноватсионӣ”;

 • Кафедраи идоракунии давлатӣ ва маҳаллӣ: “Проблемаҳои идоракунии давлатии соҳибкории инноватсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон”;

 • Кафедраи туризм: “Дурнамо ва афзалиятҳои рушди  туризм дар Тоҷикистон”;

 • Кафедраи фалсафа ва таърих: “Таърих, фалсафа ва сиёсати рушди соҳибкории инноватсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон”;

 • Кафедраи тарбияи ҷисмонӣ ва ҳифзи муҳити зист: “Ташаккулёбии  қобилиятҳои  ҷисмонии донишҷӯёни донишкада ва омодасозии принсипҳо ва услубҳои навини сифати таълими тарбияи ҷисмонӣ”.

    Дар соли 2018, алалхусус дар моҳҳои сентябр-декабр Қисми илм ва робитаҳои хориҷӣ фаъолияти илмии факултетҳо, кафедраҳо ва кормандони онҳоро ҳамоҳанг сохта, нақшаи илмии онҳоро мураттаб намуд. Доир ба ҳамоҳанг сохтани равияҳои илмӣ-таҳқиқотии кафедраҳо, ворид намудани тағйиротҳо дар нақшаҳои корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ вобаста ба тағйиротҳои кадрии кафедраҳо дар соли таҳсили 2018-2019 якчанд ҷаласаҳои махсуси Қисми илм ва робитаҳои хориҷӣ доир гардид. Вобаста ба баланд бардоштани сатҳи баргузории семинарҳои илмӣ-назариявии кафедраҳо дар доираи корҳои илмӣ-таҳқиқотии мавҷуда, бо масъулини кафедраҳо суҳбатҳои алоҳида низ доир карда шуд. Инчунин, дар ҷаласаҳои доиргардида масъалаҳои  таҳияи барномаҳои магистрӣ, иҷроиши барномаҳои давлатии соҳаи илм, ташкили мунтазами маҳфилҳои илмии донишҷӯёни назди кафедраҳо, баргузории давраҳои аввали олимпиадаҳо дар сатҳи донишкада, ташкил ва баргузор намудани озмунҳои гуногун бобати дарёфти истеъдодҳои нав баррасӣ гардиданд. Ин ҷаласаҳо имконият доданд, ки масъулин, саривақт аз паси иҷрои вазифаҳои илмии худ ва ислоҳи норасоиҳо шаванд.

    Нақшаи корҳои илмӣ-таҳқиқотии ҳайати профессорӣ-омӯзгории донишкада барои соли 2019 аз љониби ректори донишкада тасдиқ гардида, дар раванди иљроиш қарор дорад.