Шуъбаи идоракунии сифати тахсилот - Донишкадаи соҳибкорӣ ва хизмат
ШУЪБАИ ИДОРАКУНИИ СИФАТИ ТАҲСИЛОТ

Раҷабов Баҳрулло Ҳикматович
н.и.ф.-м, дотсент, мутахассиси шуъбаи идоракунии сифати таҳсилот

Барои тамос: 734055, ш. Душанбе, хиёбони. Борбад 48/5
Тел: (+992 37) 234-88-03; (+992) 93 775 38 60
E-mail: rajabov_b@mail.ru

 

 

 

 


 

Шуъбаи идоракунии сифати таҳсилот бо мқсади ташкили назорат, таҳлил ва муайян намудани дурнамои беҳдошти сифати тайёр кардани мутахассисон ҳамчун сохтори таркибии Қисми таълими донишкада бо фармони ректори донишкада (№432/И аз 12.11.2007) таъсис ёфтааст. Сифати таҳсилот ин қобилияти амалӣ намудани хизматрасониҳои таълимӣ ва бадастории чунин сатҳи маърифатнокии таълимгирандагон маҳсуб меёбад, ки дар асоси ин хизматрасониҳо ба даст омадааст ва ба талаботи истифодабарандагони натиҷаи таълим ҷавобгў мебошад. Сифат ҳамчун дараҷаи мувофиқати сатҳи маърифатнокӣ ва тайёрии мутахассис ба сатҳи талаботи мувофиқатшуда оид ба азхудкунии барнома ё стандарти муайяни таълимӣ, ё худ ҳамчун мувофиқати мутавозини маърифатнокӣ ва тайёрии мутахассис ба талаботи мухталифи шахсият, ҷомеа ва давлат муайян карда мешавад. Идоракунии сифати таҳсилот бошад, ин таҳия ва татбиқи чунин маҷмўи чорабиниҳост, ки имконият фароҳам меоварад, то ба таври самаранок хизматрасониҳои таълимӣ ба сатҳи сифатнокии баланд расонида шаванд ва мувофиқати натиҷаҳои таҳсилотро бо талаботи истифодабарандагони он таъмин созад. Бинобар ин, шуъбаи идоракунии сифати таҳсилот ҷиҳати амалисозии марҳилаи якуми "Барномаи идоракунии сифати таҳсилот дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикисон" (бо фармоиши Вазори маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 04.03.2013, № 497 тасдиқ шудааст) Нақшаи чорабиниҳо таҳия намуда, тибқи он фаъолият намуда истодааст. Инчунин, дар доираи чорабиниҳо оид ба баланд намудани сифати таълим, самаранокии идоракунии раванди таълим корҳои зеринро низ ба анҷом мерасонад:

 

Вазифаҳои асосии шуъбаи идоракунии сифати таҳсилот:

-    ташкили фаъолият доир ба таъминоти ҳуҷҷатҳои меъёрӣ ва низомномаҳо;
-    таҳлили таъминоти фанҳои таълимӣ бо комплексҳои таълимӣ-методӣ, китобҳои дарсӣ ва васоитҳои таълимӣ;
-    мураттабсозии нақшаҳои кўтоҳмуддат ва дарозмуддат оид ба омодасозӣ ва нашри васоити таълимӣ ва дастурҳои методӣ; 
-    ҷамъбаст ва дастраси ҳамагон намудани таҷрибаи пешқадами шаклҳои навини таълим; 
-    ташкил ва гузаронидани семинарҳои илмӣ-методӣ доир ба масоили мубрами таҳсилот 
-    назорат аз болои сифати васоити таълимии нашршаванда ва корҳои илмӣ-методӣ; 
-    таҳлили таъминоти фанҳои таълимӣ бо китобҳои дарсӣ ва дастурҳои методӣ;  
-    баҳодиҳӣ ба сатҳи истифодаи технологияҳои информатсионӣ дар раванди таълим.

 

Ҳайати кормандони шуъбаи идоракунии сифати таҳсилот:

Мутахассиси шуъба — Раҷабов Баҳрулло Ҳикматович (rajabov_b@mail.ru)
Эксперти шуъба — Ҷўраев Беҳзод Машрафович (ju.behzod@mail.ru)
Эксперти шуъба — Наҷмидинов Акрам Юсупович (najmiddinov@mail.ru)
Эксперти шуъба — Сангмамадов Давлатмамад Сайфович (davlatmamad_s@list.ru)
Эксперти шуъба — Ҷўрахонова Сурайё Қудратовна (jurakhonova@mail.ru)
Эксперти шуъба — Мамадқулов Муқум (mukum_mamadkulov@mail.ru